Rabu, 18 Julai 2012

PROGRAM NKEA

KURANG SAMBUTAN DARI PETANI DISEBABKAN KURANG KEPERCAYAAN DIKALANGAN PETANI SENDIRI MEMILIH SIAPA YANG LAYAK DIKALANGAN MEREKA MENERAJU KOPERASI YANG AKAN DITUBUHKAN.....??????????