Jumaat, 8 Januari 2010

KEADAAN SEMASA SAWAH SEMPADAN ZON 1 dan ZON 2 : Aktiviti Penyediaan kawasan dan kerja-kerja Penanaman.
Aktiviti semasa: Zon 1 dan 2 sedang melaksanakan aktiviti penyediaan sawah.Kerja-kerja kerja akhir bajak ketiga sedang dilaksanakan. Lebih 10% kawasan telah mula bertanam. Air masuk pada 1 Januari 2010. Keadaan ketika ini petani sedang giat menanam,sebahagian menggunakan transplanter (calet) dan yang selebihnya secara tabur.

SUNGAI BURUNGZON 1dan ZON 2 : Air mula masuk pada 1 Febuari 2010. Ketika ini petani sedang giat melakukan aktiviti penyediaan kawasan,seperti bajak 1 dan 2,jerami tidak dapat ditebas kerana faktor hujan. aktiviti pembakaran jerami juga tidak dapat dilakukan.