Rabu, 25 November 2009

75.Laporan mingguan

¢ DAERAH : KUALA SELANGOR
¢ KAW. PEGEMBANGAN : KUALA SELANGOR UTARA
¢ KAW. KHIDMAT : SS 2, SS 3, SB 1, SB 2 & SB 3.
¢ PENGAIRAN : TAS 5, TAS 6 & TAS 10 SAWAH SEMPADAN
TAS 5, TAS 7 & TAS 11 SG.BURONG.
¢ BIL.PETANI TERLIBAT : 919 PETANI
¢ LUAS BERTANAM : 1,297 HEKTAR
¢ JENIS PADI DITANAM : MR 219
¢ PURATA HASIL M 2/8 : 5.8 MT/HEKTAR
¢ POTENSI HASIL M 2/9 : 7.0 MT/HEKTAR

KEADAAN SEMASA SAWAH SEMPADAN

ZON 1 : Padi telah selesai dituai
ZON 2 : Padi telah selesai dituai.
Aktiviti semasa: Zon 1 dan 2 sedang melaksanakan aktiviti penyediaan sawah,seperti membajak,meracun rumpai.kerja menebas jerami tidak dapat dilaksanakan,petani hanya boleh membakar jerami ini kerana hujan dan tanah terlalu lembik.Hanya kerja cuci parit dan sisir basah dapat dilaksanakan.

SUNGAI BURUNG
ZON 1dan ZON 2 : Umur padi 105-110 hari. Sebahagian kawasan telah dituai.anggaran 70% telah selesai dituai. Sehingga kini tiada isu dan masalah berkenaan penyakit dan perosak. Aktiviti penuaian juga bergantung kepada cuaca.